Termeni si conditii

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru ConsultantFinaciar.Ro si sunt proprietatea ei exclusiva.

Termeni legali

De asemenea, ConsultantFinaciar.Ro detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

ConsultantFinaciar.Ro depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, ConsultantFinaciar.Ro nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii detaliate despre produsele si serviciile ConsultantFinaciar.Ro , asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si comisioanelor aferente, ne puteti contacta folosind datele de contact.
ConsultantFinaciar.Ro isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane.
Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al ConsultantFinaciar.Ro

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site din partea oricarei persoane, cu exceptia detinatorului sau legal – ConsultantFinaciar.Ro , da dreptul unilateral si neechivoc ca ConsultantFinaciar.Ro sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor si/sau autoritatilor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

Aspecte privind protectia datelor cu caracter personal

ConsultantFinaciar.Ro prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:
– pana la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale legislatiei subsecvente;
– incepand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum si ale legislatiei subsecvente.

ConsultantFinaciar.Ro respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora.
Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si orice masuri luate ca urmare a exercitarii drepturilor mai sus mentionate sunt oferite in mod gratuit.

Drepturile de acces la date, la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate vor putea fi exercitate de catre persoana vizata adresand o cerere scrisa (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail), datata si semnata, daca este cazul, catre ConsultantFinaciar.Ro, in care se vor mentiona datele de contact (de exemplu, un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, rectificarea, stergerea, restrictionarea, portabilitatea, opozitia, motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei, daca este cazul.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre ConsultantFinaciar.Ro , precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail) catre: petremarius33@gmail.com

ConsultantFinaciar.Ro prelucreaza date cu caracter personal in conditii de legalitate, echitate si transparenta, asigurand integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu acordul exprimat de persoana vizata (in cazurile in care este necesar, potrivit prevederilor legale). Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

De asemenea, va informam ca ConsultantFinaciar.Ro utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ imputernicit/ beneficiar al serviciilor noastre/ garant/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, Google Ireland Ltd. cu sediul stabilit in Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea. Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies.

Politica de achiziționare a pachetelor de servicii financiar-bancare

Pachetele de servicii financiar-bancare reprezintă acele servicii care sunt puse la dispoziția Utilizatorului la adresa web www.consultfinanciar.ro și care pot fi achiziționate prin adresarea unei Comenzi. Pachetele de servicii reprezintă un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achiziționate parțial.

Utilizatorul va accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru unul sau unele dintre Pachetele de servicii financiar-bancare. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online.

După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea ConsultantFinaciar.Ro un mesaj email de confirmare. În termen de 30 minute (zile lucratoare) din momentul primirii mesajului de confirmare a Comenzii, Beneficiarul va fi apelat pentru efectuarea serviciilor. În cazul în care nu veți fi apelat în acest termen vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: petremarius33@gmail.com

Politica de livrare a serviciilor

Datorită specificității activității noastre, ConsultantFinaciar.Ro se obligă să livreze Serviciile doar personal, la numarul de telefon specificat. Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale beneficiarilor. Pachetele de servicii financiar-bancare și informațiile privind Pachetele pot fi oricând modificate de ConsultantFinaciar.Ro. Accesarea efectivă a serviciilor financiar-bancare se realizează prin programarea acestora prin intermediul departamentului de Call Center ConsultantFinaciar.Ro, în limita și în intervalele disponibile.

ConsultantFinaciar.Ro nu este răspunzător pentru situațiile în care Utilizatorul refuză sau nu doreste sa se adreseze banci/ifn-uri-lor recomandate.

Prețul serviciilor financiar-bancare și modalitatea de plată online

Plata aferentă Pachetelor de servicii financiar-bancare comandate prin intermediul site-ului www.consultantfinanciar.ro poate fi efectuată exclusiv prin intermediul platformei online. Tarifele aferente Pachetelor sunt exprimate în lei (RON). În cazul în care cardul de plată este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în RON, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv. ConsultantFinaciar.Ro nu percepe nici un comision suplimentar pentru plățile online. Tranzacțiile se efectuează în lei. În cazul plăților online, ConsultantFinaciar.Ro nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai utilizatorul.

ConsultantFinaciar.Ro poate modifica din când în când pretul Abonamentelor și vă va comunica în prealabil orice modificare de preț și, dacă este cazul, cum să acceptați aceste modificări. Modificările prețurilor la Abonamente vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament după data modificării prețului. Plățile sunt nerambursabile și nu există rambursări sau credite pentru perioade parțial utilizate. Puteți anula oricând un Abonament, dar dacă vă anulați abonamentul înainte de sfârșitul perioadei curente de abonare, nu vom restitui niciun comision de abonament deja plătit. Cu toate acestea, după orice anulare, veți continua să aveți acces la serviciu până la sfârșitul perioadei actuale de abonament.

Prin intermediul site-ului www.consultantfinanciar.ro se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți Netopia. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plată Netopia. ConsultantFinaciar.Ro nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră și nu va solicita niciodată codul PIN al cardului dumneavoastră. ConsultantFinaciar.Ro a luat toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, dar transmiterea datelor și informațiilor revin exclusiv utilizatorului.

Datele introduse pentru generarea comenzilor, cu excepția celor legate de cardul bancar (număr de card, data expirării, etc) vor fi utilizate numai în concordanță cu procedurile ConsultantFinaciar.Ro, în scopul prevenirii oricărui acces neautorizat.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comandă.

Făcând o rezervare a serviciilor noastre de consultanta, acceptați și sunteți de acord cu politicile noastre de anulare și de neprezentare ale ConsultantFinaciar.Ro și de orice termeni și condiții suplimentare care se pot aplica dvs.

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Clientul care a achiziționat online produse / servicii comercializate pe site-uri specializate are dreptul de a denunța Contractul la Distanță în termen de 14 zile.

Contract la Distanță conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între ConsultantFinaciar.Ro și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către ConsultantFinaciar.Ro, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat.

Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse / servicii online și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță telefonică prealabilă. Dreptul de renunțare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data achitării serviciului de consultanta.